Regulamin

Regulamin portalu legalneMP3.com

I Wstep:

Definicje – słownik nazw:
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia usług.
Usługodawca – oznacza serwis www.legalneMP3.com
Operator – oznacza serwis internetowy obsługujący Usługodawce – Kastin Intermedia
Użytkownik – oznacza osobę fizyczna, prawna lub jednostkę organizacyjna. Obejmuje podmioty korzystające ze wszystkich rodzajów kont.
Adres IP – unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, protokół IP. Adres IP jest przyznawany każdemu Użytkownikowi przez jego dostawca Internetu (ISP).
ID – oznacza unikatowy identyfikator przyporządkowany przez Usługodawce do zarejestrowanego Użytkownika serwisu.

1.1 Operatorem serwisu legalneMP3.com (zwanego dalej “Usługodawca”) jest Kastin Intermedia. (zwanego dalej “Operatorem”) z siedziba w Mielcu.
1.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. nr 144, poz. 1204).
1.3 Świadczone usługi przez Usługodawca Kastin Intermedia polegają na przechowywaniu oraz pośredniczeniu w przesyłaniu treści i plików przez zarejestrowanych Uzytkowników serwisu www.legalneMP3.com
1.4 Korzystanie z portalu zobowiązuje każdego do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania każdego z jego punktów.
1.5 Korzystanie z portalu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem polityki prywatności serwisu.

II Warunki ogólne:

2. Warunki świadczenia usług przez Usługodawce:

2.1 Osoba (zwana dalej “Użytkownikiem”) właściciel pliku, oświadcza iż posiada pełne prawo do dysponowania, rozpowszechniania, powielania pliku.
2.2 Identyfikacja Użytkownika odbywa się na podstawie adresu IP.
2.3 Użytkownik ponosi wszelka prawna odpowiedzialność za plik, który został przez niego wgrany na serwis Usługodawcy.
2.4 Zabronione jest przechowywanie oraz przesyłanie plików za pomocą serwisu legalneMP3.com zawierających:
– wirusy komputerowe,
– treści pornograficzne,
– sceny nawołujące do przemocy,
– sceny profanacji,
– materiały, treści łamiące prawo autorskie, w tym prawo autorskie osób trzecich,
– treści sprzecznych z polskim prawem,
– materiały mogące narazić osoby trzecie na straty finansowe, moralne itp

2.5 W przypadku złamania jednego z punktów, paragrafu 2.4 Usługodawca będzie współpracował z organami prawnymi w Polsce celem wykrycia sprawcy nie legalnego procederu.
2.6 Usługodawca ma prawo usunąć plik z serwisu bez uprzedniego informowania Użytkownika o tym fakcie.
2.7 Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi bezzwłocznie dostęp do konta w serwisie legalneMP3.com w przypadku złamania przez niego jednego z postanowię punktu 2.4 Regulaminu.
2.8 Pliki serwisu Usługodawcy są chronione poprzez specjalne mechanizmy uniemożliwiające ingerencje w plik, w tym źródło pliku osobom trzecim.
2.9 Użytkownik ma prawo do możliwości wyszukania swojego pliku w wyszukiwarce portalowej pod adresem: legalneMP3.com
2.10 Zalogowany Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne zaznaczanie pola “Oświadczam, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu”, które możne w każdej chwili odznaczyć co jest równoznaczne z brakiem możliwości założenia konta w serwisie www.legalneMP3.com

III Rejestracja i opis konta użytkownika:

3.1 Postanowienia ogólne:
3.1.1 Kaidy zarejestrowany w serwisie Użytkownik posiada swój własny indywidualny Identyfikator (ID) przyporządkowany przez Usługodawce.
3.1.2 Na jeden adres e-mail, możne przypadać tylko jedno konto w serwisie Usługodawcy.
3.1.3 Użytkownik ponosi pełna odpowiedzialniejsza poufność danych dostępu do serwisu Usługodawcy, w tym identyfikator (login) i hasło Użytkownika. Użytkownik odpowiada również za wszelkie modyfikacje w obrębie swojego konta.
3.1.4 Użytkownik oświadcza, iż dostarczone przez niego informacje kontaktowe podane podczas korzystania z serwisu Usługodawcy są: prawdziwe, aktualne, dokładne i pełne. W przypadku zmiany danych, Użytkownik jest zobowiązany do ich zaktualizowania. W przypadku, gdy informacje zarejestrowane będą odbiegały od rzeczywistych, Usługodawca możne zablokować konto Użytkownika lub rozwiązać niniejsza umowę.
3.1.5 W przypadku braku aktywacji konta przez kolejne 14 dni od daty rejestracji zostanie ono automatycznie osunięte.

V Reklamacje:

4. Reklamacje:

4.1 Usługodawca nie odpowiada za skasowanie bądź uszkodzenie plików przechowywanych na jego serwerach.
4.2 Usługodawca nie odpowiada za zawartość przesyłanych przez Użytkowników plików. Osoba odpowiedzialna za zawartość pliku jest Użytkownik, który wgrał plik na serwer Usługodawcy i on ponosi pełna odpowiedzialność za jego dalsze wykorzystanie.
4.3 Osoby i instytucje posiadające prawa autorskie do plików zamieszczonych w serwisie prosimy o przesłanie listy plików naruszających te prawa na adres e-mail djczaroo@interia.pl. Monza również skorzystać z formularza kontaktowego na stronie https://www.legalnemp3.com/kontakt/

Wszystkie chronione prawami autorskimi pliki zostaną bezzwłocznie osunięte w ciągu 48h. Najszybsza i polecana metoda jest skorzystanie z formularza kontaktowego.
4.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnej chwili i bez powiadomienia Użytkowników.

VI Zakończenie:

5. Zakończenie:

5.1 W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.


Szukasz naszej strony Legalne MP3, darmowe mp3, legalna muzyka na sieci? Spróbuj, W pełni legalne mp3, pobierz legalne mp3, download legal mp3, mp3 legalne 100%, download mp3, darmowe mp3, pobieraj legalnie mp3, legalne mp3, legalna muzyka, muzyka za darmo, muzyka bez oplat, mp3 z prawami do publicznego odtwarzania

Dodaj komentarz