Polityka Prywatności

Polityka prywatności portalu legalneMP3.com

legalneMP3.com chroni Twoją prywatność w trakcie korzystania z portalu legalneMP3.com, ponieważ przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych na terytorium kraju, w którym korzystasz z naszego portalu.

Dane zbierane od użytkowników portalu legalneMP3.com:

legalneMP3.com dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych przez użytkownika, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. legalneMP3.com zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. legalneMP3.com nie przekazuje danych osobowych żadnym innym podmiotom, ani osobom trzecim. Przekazanie danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie na wniosek prokuratury, policji, i innych upoważnionych do tego jednostek państwa, po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających zasadność udostępnienia ww. danych osobowych.

legalneMP3.com gromadzi dane osobowe, pobierane automatycznie przez serwer takiej jak adres ip, ale także dane podawane przez użytkownika w trakcie rejestracji na portalu. Dane pobierane w trakcie rejestracji na portalu to login, e-mail, a także inne dane osobowe, które użytkownik może wprowadzić dobrowolnie do swojego konta. W obrębie konta, zgodnie z międzynarodowymi ustawami użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, edycji, korekty danych, lub też usunięcia konta, co wiąże się z całkowitym usunięciem danych osobowych Użytkownika. Usunięcie konta nie oznacza usunięcia komentarzy, plików i innych działań Użytkownika w obrębie portalu, aby usunąć plik lub komentarz należy, przed usunięciem konta usunąć pliki z panelu administracyjnego konta.

Wykorzystywanie danych osobowych użytkownika:

legalneMP3.com nie przekazuje danych osobowych Użytkowników serwisu osobom trzecim. Dane, które są wykorzystywane na portalu dotyczą tylko i wyłącznie działalności Użytkownika w obrębie serwisu.

Dotyczą one min.:

– Dodawania treści w tym treści graficznych, tekstowych, video, itp.
– Dodawania komentarzy bezpośrednio, lub za pomocą wtyczki facebook.com
– Oznaczania plików , a także ich oceny i komentarzy
– Innych działań w obrębie serwisu legalneMP3.com nie wskazanych powyżej.

Zabezpieczenie danych osobowych użytkownika:

legalneMP3.com zabezpiecza dane użytkowników przed ingerencją osób trzecich. Hasła podane podczas rejestracji są bezpowrotnie kodowane, tylko zarejestrowany Użytkownik może zmienić swoje hasło. Dane osobowe podane podczas rejestracji nie są przekazywane żadnym firmom reklamowym. Użytkownik odpowiada za własne dane i za utrzymanie hasła w poufności. Zabrania się udostępniania hasła osobom trzecim. Hasła i inne dane podane poprzez wtyczke facebook.com nie są przez nas gromadzone. Administracja portalu nie odpowiada za ich wykorzystanie przez użytkownika.

Zmiany w danych osobowych użytkownika:

Zmiany w danych osobowych, Użytkownik może dokonać w panelu konta, w formularzu edycji konta.

Usunięcie konta:

Każdy użytkownik portalu ma możliwość usunięcia konta, czyli rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Użytkownika portalu jest darmowe i dobrowolne, może nastąpić w każdym czasie. Wystarczy wejść w panel konta, następnie w zakładkę edycja danych, usuń konto. Konto zostanie bezpowrotnie usunięte.

Reklamy w serwisie legalneMP3.com

W serwisie legalneMP3.com będą pojawiać się reklamy, w których w żaden sposób nie są wykorzystywane dane osobowe Użytkownika. Użytkownik klikając w reklamę może opuścić obszar serwisu legalneMP3.com W takim wypadku administracja nie odpowiada za dalsze poczynania użytkownika poza obrębem serwisu legalneMP3.com Polityka prywatności dotyczy tylko serwisu legalneMP3.com. Zamieszczane reklamy google adsense mogą powodować zapisywanie plików cookies, co jest ujęte w polityce prywatności firmy Google.

Informacja handlowa

Serwis legalneMP3.com zastrzega sobie prawo do wysyłania drogą mailową informacji technicznych, informacyjnych, konkursowych. Treści reklamowe będą wysyłane tylko i wyłącznie za zgodą użytkownika, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Kontakt z użytkownikiem i właścicielem serwisu:

Kontakt administratora serwisu legalneMP3.com z użytkownikiem serwisu następuje tylko i wyłącznie poprzez mail podany podczas rejestracji.

Aby nawiązać kontakt z właścicielem serwisu należy skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie: http://www.legalneMP3.com/kontakt/

Postanowienia końcowe:

Serwis legalneMP3.com zastrzega sobie prawo do zmiany w całości lub części powyższej polityki prywatności, o zmianach polityki prywatności każdy użytkownik będzie poinformowany droga mailową. Po wprowadzeniu zmian w polityce prywatności, każdy będzie mógł przeczytać i zapoznać się z nową polityka prywatności, akceptując ja, lub negując, co jest równoznaczne z usunięciem konta.

Ostatnia zmiana polityki prywatności nastąpiła 16.05.2013


Szukasz naszej strony Legalne MP3, darmowe mp3, legalna muzyka na sieci? Spróbuj, W pełni legalne mp3, pobierz legalne mp3, download legal mp3, mp3 legalne 100%, download mp3, darmowe mp3, pobieraj legalnie mp3, legalne mp3, legalna muzyka, muzyka za darmo, muzyka bez oplat, mp3 z prawami do publicznego odtwarzania

Dodaj komentarz